Vse pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje, prometa ali skladiščenja nevarnih kemikalij potrebujejo svetovalca za kemikalije.

Pri nas vam nudimo:

  • Pomoč v upravnih zadevah in postopkih pri organu pristojnem za kemikalije
  • Sporočanje letnih količin nevarnih kemikalij na Urad za kemikalije
  • Izdelava navodil za varno delo s kemikalijami
  • Svetovanje na področju skladiščenja nevarnih snovi
  • Izdelava, revidiranje in prevod varnostnih listov
  • Svetovanje in pomoč pri rzvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih kemikalij v skladu z zakonom (GHS/CLP)