Na podlagi izkušenj in poznavanja zakonskih zahtev vam svetujemo na področju skladiščenja kemikalij.

Skladiščenje nevarnih kemikalij ureja Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih  za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/2009). Pravilnik je izdan na podlagi 45. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08).

Pravilnik določa zahteve za skladiščenje kemikalij, ki obsegajo tehnične in organizacijske ukrepe. Pravilnik določa tudi nekatere izjeme za skladiščenje v primeru, ko se skladiščijo manjše količine določenih kemikalij. Določene so tudi zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so predmeti splošne rabe in se skladiščijo na prodajnih policah v trgovinah.

 

Več na spletni povezavi: http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/skladiscenje_nevarnih_kemikalij/