Uredimo priglasitev kozmetičnih proizvodov pri Evropskem kozmetičnem notifikacijskem portalu.

Člen 13 Uredbe ES št. 1223/2009 določa, da je potrebno vse kozmetične izdelke priglasiti na Evropsko komisijo, preden so le-ti dani na trg Evropske unije.
Priglasitev kozmetičnega proizvoda se opravi preko notifikacijskega portala za kozmetične izdelke CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).